Γαλλική Γλώσσα

Γιατί να επιλέξω τα γαλλικά;

Τα γαλλικά  είναι η μόνη γλώσσα μαζί με τα αγγλικά  που διδάσκεται και ομιλείται  και στις 5 ηπείρους. Περισσότεροι από 220 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τη γαλλική γλώσσα σε όλο τον κόσμο και είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η γλώσσα των μεγάλων διεθνών οργανισμών και των 68 χωρών μελών της Γαλλοφωνίας. Υπάρχουν 578 διμερείς συμφωνίες μεταξύ γαλλικών και ελληνικών Πανεπιστημίων. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας διευκολύνει την εκμάθηση άλλων λατινογενών γλωσσών όπως ισπανικά και ιταλικά.

Επίσης βασικό κριτήριο για την επιλογή της  γαλλικής γλώσσας είναι οι σπουδές  στη Γαλλία με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

    Σπουδές χωρίς δίδακτρα και πολύ χαμηλά έξοδα εγγραφής, ίδια για όλους τους φοιτητές.
    Επίδομα στέγασης και πολλές κοινωνικές παροχές.
    Πρόσβαση σε ένα ευρύ εκπαιδευτικό και πολιτιστικό δίκτυο.
    Εγγραφή στα Πανεπιστήμια με επίδειξη του διπλώματος Delf ή Sorbonne.

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας, μια μαθήτρια ή ένας μαθητής  ξεκινάει τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Δ΄ ή Ε΄ Δημοτικού. Η διδασκαλία αυτή βασίζεται πάνω στο κοινό ευρωπαϊκό  πλαίσιο για τις ξένες γλώσσες  δίνοντας έμφαση αρχικά στην κατανόηση, γραπτή και προφορική στη συνέχεια στην γραφή και στην ομιλία και  τέλος στον άριστο χειρισμό της γαλλικής γλώσσας.

Μαθητές Δ΄- Ε΄ τάξης Δημοτικού

Cours preparatiore 1. Αποκτούν την ικανότητα στην απλή επικοινωνία μαθαίνοντας να τοποθετούνται στον τόπο και στον χρόνο κάνοντας 2 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού

Cours preparatoire 2. Μαθαίνουν να επικοινωνούν με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, σε γνωστά και καθημερινά θέματα κάνοντας 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Α΄ τάξης Γυμνασίου

Cours 1 - Delf A1. Σε αυτό το επίπεδο πιστοποιούν τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους και αρχίζουν να μπαίνουν στο πνεύμα των εξετάσεων κάνοντας τα τεστ επιπέδου Α1, κάνοντας 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Β΄ τάξης Γυμνασίου

Cours 2 - Delf A2. Κάνουν πράξη τη βασική χρήση της γλώσσας. Μπορούν να επικοινωνούν σε απλές καταστάσεις με κοινές φράσεις όπου ρωτούν και δίνουν πληροφορίες για κάτι με 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Cours 3 - Delf Β1 ή Sorbonne B1. Πιστοποιούν το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Μπορούν να κρατήσουν μια συζήτηση και να δώσουν την γνώμη τους κάνοντας μάθημα 4 ή 6 ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

Μαθητές Α΄ τάξης Λυκείου

 Cours 4 - Delf Β2 ή Sorbonne B2. Πιστοποιούν την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση κάνοντας μάθημα 4 ή 6 ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

Ακολουθούν  οι τάξεις των επιπέδων Dalf C1 και Dalf C2 καθώς και Sorbonne C1, Sorbonne C2. Για τα συγκεκριμένα τμήματα δημιουργούνται επίσης εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα. Σε αυτά τα επίπεδα τα παιδιά μπορούν να μιλάνε με άνεση και αυθόρμητα. Κατέχουν μεγάλο όγκο λεξιλογίου και έχουν καθαρό λόγο με έλεγχο στη σύνταξη και τη δομή.

© 2019 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Στέλλα Παυλινέρη - Λεωφ. Φανερωμένης, Αίγινα
Τηλ. 22970 26506 - Κιν. 6937 942375


Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδας Internet Studio - Αίγινα