Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μέθοδος Διδασκαλίας

 

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών γίνεται  σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό  πλαίσιο “Common European Framework” στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με το συμβούλιο υπάρχουν έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Στέλλα Παυλινέρη λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του συμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα.

Α1 > Επίπεδο  στοιχειώδους γνώσης

Α2 > Επίπεδο  βασικής γνώσης

Β1 > Επίπεδο  μέτριας γνώσης (pre-lower)

B2 > Επίπεδο καλής γνώσης (lower)

C1 > Επίπεδο πολύ καλής γνώσης (advanced)

C2 > Επίπεδο άριστης γνώσης (proficiency)

© 2019 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Στέλλα Παυλινέρη - Λεωφ. Φανερωμένης, Αίγινα
Τηλ. 22970 26506 - Κιν. 6937 942375


Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδας Internet Studio - Αίγινα