Το σχολείο μας

Φιλοσοφία μας

Το σχολείο  μας προσφέρει ένα πρόγραμμα  σπουδών το οποίο στόχο έχει όχι  μόνο την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αλλά και τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση και ικανοποίηση  του παιδιού. Τα παιδιά μας δεν  θα αποφοιτήσουν κρατώντας απλώς  ένα πτυχίο, αλλά θα έχουν λάβει κυρίως μια σφαιρική και παιδαγωγική επιμόρφωση στη γλώσσα και τον πολιτισμό της ξένης γλώσσας.

Η οργάνωση του σχολείου μας, η υπευθυνότητα, ο προγραμματισμός, η σωστή διοίκηση καθώς και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του κάθε μαθητή αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της πολύχρονης επιτυχίας του.

© 2019 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Στέλλα Παυλινέρη - Λεωφ. Φανερωμένης, Αίγινα
Τηλ. 22970 26506 - Κιν. 6937 942375


Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδας Internet Studio - Αίγινα