Τμήματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας

 

Η διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών γίνεται  σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό  πλαίσιο “Common European Framework” στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με το συμβούλιο υπάρχουν έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Στέλλα Παυλινέρη λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του συμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό στην Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα.

Α1 > Επίπεδο  στοιχειώδους γνώσης

Α2 > Επίπεδο  βασικής γνώσης

Β1 > Επίπεδο  μέτριας γνώσης (pre-lower)

B2 > Επίπεδο καλής γνώσης (lower)

C1 > Επίπεδο πολύ καλής γνώσης (advanced)

C2 > Επίπεδο άριστης γνώσης (proficiency)

Γιατί να επιλέξω τα αγγλικά;

Τα αγγλικά  είναι η μητρική γλώσσα πολλών χωρών και επίσης θεωρείται ως δεύτερη γλώσσα σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Κατέχει την κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα και χρησιμοποιείται για την βασική επικοινωνία μεταξύ των χωρών. Η Αγγλική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου και των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη σε πολλά πανεπιστήμια και χρησιμοποιείται σε πολλούς διεθνής οργανισμούς, επίσης αποτελεί προσόν ή απαραίτητη προϋπόθεση για την εξεύρεση εργασίας.

Παιδιά Β΄- Γ΄ τάξης Δημοτικού

 Παρακολουθούν τις Junior A’ – B’ τάξεις κάνοντας 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα. Οι έμπειροι καθηγητές μας καθοδηγούν τα παιδιά με σωστούς παιδαγωγικούς τρόπους και μεθόδους έτσι ώστε να αγαπήσουν και να κατανοήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της ξένης γλώσσας.

Παιδιά Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού
Σε αυτό το επίπεδο (Α, B, C Senior) οι μαθητές χτίζουν γερές βάσεις στην γραμματική και στην έκθεση κάνοντας μάθημα 4 ώρες την εβδομάδα για το επίπεδο Α και Β και 6 ώρες την εβδομάδα για το επίπεδο C. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.

Παιδιά Α΄- Β΄- Γ΄ τάξης ΓυμνασίουΣε αυτές  τις τάξεις τα παιδιά προετοιμάζονται  για τις πρώτες επίσημες εξετάσεις  τους Β2 (lower). Οι τάξεις αυτές κάνουν 6 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και άνω

 


Ακολουθούν  τα επίπεδα C1 και C2, δηλαδή Advanced και Proficiency. Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές προετοιμάζονται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων για την απόκτηση του ανώτερου πιστοποιητικού γνώσης των Αγγλικών.

Γιατί να επιλέξω τα γαλλικά;

Τα γαλλικά  είναι η μόνη γλώσσα μαζί με τα αγγλικά  που διδάσκεται και ομιλείται  και στις 5 ηπείρους. Περισσότεροι από 220 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τη γαλλική γλώσσα σε όλο τον κόσμο και είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η γλώσσα των μεγάλων διεθνών οργανισμών και των 68 χωρών μελών της Γαλλοφωνίας. Υπάρχουν 578 διμερείς συμφωνίες μεταξύ γαλλικών και ελληνικών Πανεπιστημίων. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας διευκολύνει την εκμάθηση άλλων λατινογενών γλωσσών όπως ισπανικά και ιταλικά.

Επίσης βασικό κριτήριο για την επιλογή της  γαλλικής γλώσσας είναι οι σπουδές  στη Γαλλία με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

    Σπουδές χωρίς δίδακτρα και πολύ χαμηλά έξοδα εγγραφής, ίδια για όλους τους φοιτητές.
    Επίδομα στέγασης και πολλές κοινωνικές παροχές.
    Πρόσβαση σε ένα ευρύ εκπαιδευτικό και πολιτιστικό δίκτυο.
    Εγγραφή στα Πανεπιστήμια με επίδειξη του διπλώματος Delf ή Sorbonne.

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας, μια μαθήτρια ή ένας μαθητής  ξεκινάει τη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Δ΄ ή Ε΄ Δημοτικού. Η διδασκαλία αυτή βασίζεται πάνω στο κοινό ευρωπαϊκό  πλαίσιο για τις ξένες γλώσσες  δίνοντας έμφαση αρχικά στην κατανόηση, γραπτή και προφορική στη συνέχεια στην γραφή και στην ομιλία και  τέλος στον άριστο χειρισμό της γαλλικής γλώσσας.

Μαθητές Δ΄- Ε΄ τάξης Δημοτικού

Cours preparatiore 1. Αποκτούν την ικανότητα στην απλή επικοινωνία μαθαίνοντας να τοποθετούνται στον τόπο και στον χρόνο κάνοντας 2 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού

Cours preparatoire 2. Μαθαίνουν να επικοινωνούν με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, σε γνωστά και καθημερινά θέματα κάνοντας 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Α΄ τάξης Γυμνασίου

Cours 1 - Delf A1. Σε αυτό το επίπεδο πιστοποιούν τις στοιχειώδης γνώσεις της γαλλικής γλώσσας μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους και αρχίζουν να μπαίνουν στο πνεύμα των εξετάσεων κάνοντας τα τεστ επιπέδου Α1, κάνοντας 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Β΄ τάξης Γυμνασίου

Cours 2 - Delf A2. Κάνουν πράξη τη βασική χρήση της γλώσσας. Μπορούν να επικοινωνούν σε απλές καταστάσεις με κοινές φράσεις όπου ρωτούν και δίνουν πληροφορίες για κάτι με 4 ώρες μάθημα την εβδομάδα.

Μαθητές Γ΄ τάξης Γυμνασίου

Cours 3 - Delf Β1 ή Sorbonne B1. Πιστοποιούν το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Μπορούν να κρατήσουν μια συζήτηση και να δώσουν την γνώμη τους κάνοντας μάθημα 4 ή 6 ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

Μαθητές Α΄ τάξης Λυκείου

 Cours 4 - Delf Β2 ή Sorbonne B2. Πιστοποιούν την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστούν δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση κάνοντας μάθημα 4 ή 6 ώρες αντίστοιχα την εβδομάδα.

Ακολουθούν  οι τάξεις των επιπέδων Dalf C1 και Dalf C2 καθώς και Sorbonne C1, Sorbonne C2. Για τα συγκεκριμένα τμήματα δημιουργούνται επίσης εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα. Σε αυτά τα επίπεδα τα παιδιά μπορούν να μιλάνε με άνεση και αυθόρμητα. Κατέχουν μεγάλο όγκο λεξιλογίου και έχουν καθαρό λόγο με έλεγχο στη σύνταξη και τη δομή.

Nursery group, Αγγλικά και Γαλλικά για παιδάκια 4 έως 7 ετών. Το σχολείο μας συνεργάζεται με το babycenter.uk και starfall.com teacher’s club, νούμερο ένα συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό site της Μεγάλης Βρετανίας για παιδιά προσχολική ηλικίας.

Η ευαίσθητη  ηλικία των 4-7 ετών δεν χωρά εξαναγκασμούς  πίεση ή μελέτη. Μέσα από τραγούδια, παιχνίδια και κατασκευές (βιωματική  μάθηση) τα παιδιά καταφέρνουν στο  τέλος της χρονιάς να κατέχουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο που  θα τα βοηθά να προχωρήσουν γρηγορότερα  στις επόμενες τάξεις.

 

Οι εγγραφές στα θερινά τμήματα γίνονται πάντα μετά τις διακοπές του Πάσχα κατόπιν ραντεβού. Ο καλοκαιρινός κύκλος μαθημάτων ξεκινά 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Η συχνότητα και διάρκεια των μαθημάτων συντονίζεται ανάλογα με το επίπεδο του κάθε τμήματος.

© 2019 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Στέλλα Παυλινέρη - Λεωφ. Φανερωμένης, Αίγινα
Τηλ. 22970 26506 - Κιν. 6937 942375


Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδας Internet Studio - Αίγινα